logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Srbac u toku procesa verifikacije za dobijanje BFC sertifikata

Opština Srbac je u proteklom periodu ušla u postupak ispunjavanja uslova za uključivanje u jedinstveni Program sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi koji se provodi u Republici Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

 

U skladu sa postupkom sprovođenja procesa sertifikacije prema BFC SEE standardu, u toku je proces ocjenjivanja ove opštine, to jeste provjera ispunjenosti 10 kriterijuma i više od 60 podkriterijuma koje mora zadovoljiti kako bi unaprijedila kvalitet usluga i informacija koje se pružaju privrednicima i stranim investitorima.

Tim povodom, u zgradi Opštinske uprave održan je sastanak kojem su prisustvovali članovi verifikacione komisije BFC programa, na čelu sa predsjedavajućim komisije Bojanom Vojvodićem, načelnik opštine Mlađan Dragosavljević, predsjednik Skupštine opštine Miloš Budić, zamjenik načelnika Vladimir Gužvić, načelnici opštinskih odjeljenja i drugi saradnici na ovom projektu, a cilj sastanka je bio završno ocjenjivanje ispunjenosti uslova, saopšteno je na opštinskom sajtu.

Olivera Radić, rukovodilac Centra za upravljanje projektima analize i koordinator BFC programa u Republici Srpskoj, kaže da je ovaj sastanak održan u cilju provjere stepena ispunjenosti uslova za sertifikaciju opštine Srbac prema BFC standardu, to jeste standarda za povoljno poslovno okruženje.

"Ono što možemo sa sigurnošću reći jeste to da je Opština Srbac intenzivno u proteklom periodu radila na implementaciji zahtjeva standarda u cilju stvaranja odgovarajućih uslova poslovanja na lokalnom nivou, zatim na uspostavljanju i definisanju svojih strateških dokumenata kada je u pitanju lokalni ekonomski razvoj i uspostavljanju i funkcionisanju Privrednog savjeta koji predstavlja određeno savjetodavno tijelo rukovodstvu opštine kada je u pitanju privredni ili ekonomski razvoj. To znači da je radila intenzivno na definisanju procedura kada je u pitanju izdavanje građevinskh dozvola, na izradi odgovarajućih promotivnih materijala i na jasnom definisanju troškova poslovanja na lokalnom nivou kada su u pitanju takse i naknade, a imala je i veoma aktivnu politiku obrazovanja i zapošljavanja, gdje su zajedno sa školama i privredom definisane potrebe obrazovnih profila", kaže Radić i dodaje da je, takođe, rađeno i na implementaciji plana kapitalnih investicija, a sve su to segmenti koji se odnose na zahtjeve standarda.

Radić ističe da je na izvršena završna provjera ispunjenosti uslova i da će verifikaciona komisija nakon ovog sastanka imati priliku da ocijeni da li Srbac zaslužuje BFC sertifikat.

Prije sastanka sa opštinskim timom, obavljeni su razgovori sa privrednicima kako bi se ocijenilo mišljenje privrede kada je u pitanju napredak lokalne zajednice.

"Suština ovog standarda je upravo uključivanje privrednika u lokalni ekonomski razvoj, to jeste zajedničko djelovanje i inicijative za unapređenje grada i unapređenje usluga opštine kada su u pitanju usluge ka privredi", pojašnjava Radić.

 

 

Izvor: ekapija.com