logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Objavlјeni standardi o ispitivanju betona i upravljanju usklađenošću

Prvo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS ISO 37301:2023, Sustavi upravljanja usklađenošću - Zahtjevi sa smjernicama za uporabu, objavljeno je metodom prijevoda.

 Podsetimo, ISS je isti standard usvojio krajem prošle godine

Standard BAS ISO 37301:2023 specificira zahtjeve i osigurava smjernice za uspostavljanje, razvoj, provođenje, procjenu, održavanje i poboljšanje efektivnog sistema upravljanja usklađenošću unutar organizacije čime je omogućeno da organizacije u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru certificiraju sistem upravljanja usklađenošću. Ovaj standard je zamijenio standard BAS ISO 19600:2021, koji nije sadržavao zahtjeve za sisteme upravljanja usklađenošću i prema kojem se organizacije nisu mogle certificirati. Svi zahtjevi navedeni u ovom standardu koji se odnose na upravljačko tijelo primjenjuju se na najviše rukovodstvo u slučajevima kada organizacija nema upravljačko tijelo kao zasebnu funkciju.

Objava standarda BAS ISO 37301:2023 predstavlja dodatnu podršku i osnaživanje sistemskog pristupa postizanju usklađenosti poslovanja putem objedinjavanja upravljanja usklađenošću s korporativnim upravljanjem. Primjenom jedinstvenog sistema upravljanja usklađenošću u skladu sa zahtjevima ovog standarda dodatno se uklanjaju i preklapanja između različitih funkcija, korporativnih tijela, propisa i sistema upravljanja u ispunjavanju obaveza usklađenosti čime se povećava efikasnost procesa i aktivnosti potrebnih za postizanje usklađenosti.

Neke od osnovnih prednosti primjene sistema upravljanja usklađenošću su:

− poboljšanje poslovnih prilika i održivosti;

− zaštita i jačanje ugleda i kredibiliteta organizacije;

− smanjenje reputacijskog rizika;

− dokaz opredijeljenosti organizacije za efikasno upravljanje rizicima usklađenosti;

− povećanje povjerenja trećih strana u sposobnost organizacije za postizanje održivog uspjeha;

− doprinos društveno odgovornom ponašanju organizacije.

Bоsаnskоhеrcеgоvаčki stаndаrd BAS ISO 37301:2023 pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 55, Društvena odgovornost.

 

Četvrta izdanja bosanskohercegovačkih standarda BAS EN 12350-1:2023, Ispitivanje svježeg betona - Dio 1: Uzorkovanje i uobičajena oprema; BAS EN 12350-2:2023, Ispitivanje svježeg betona - Dio 2: Ispitivanje slijeganjem; BAS EN 12350-5:2023, Ispitivanje svježeg betona – Dio 5: Ispitivanje rasprostiranjem i treće izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 12350-7:2023, Ispitivanje svježeg betona - Dio 7: Sadržaj zraka – Metode pritiska, objavljeni su metodom prijevoda.

U području građevinarstva veliki značaj ima serija standarda BAS EN 12350, koja se odnosi na ispitivanja svježeg betona koji se koristi za gradnju. Ova serija standarda ima ukupno 12 dijelova.

Naprijed navedeni dijelovi serije standarda BAS EN 12350 propisuju kako se uzorkuje svježi beton, kako se provodi ispitivanje slijeganjem, kako se provodi ispitivanje rasprostiranjem, te kako se određuje sadržaj zraka u betonu.

Bоsаnskоhеrcеgоvаčke stаndаrde BAS EN 12350-1:2023, BAS EN 12350-2:2023, BAS EN 12350-5:2023 i BAS EN 12350-7:2023 pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 21, Beton i proizvodi od betona.

 

 

Izvor: isbih.gov.ba, isbih.gov.ba