logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Evropski inspektori sprovode audit u mliječnom sektoru BiH

Generalni direktorat za zdravlje i sigurnost hrane Evropske komisije (DG SANTE) u periodu od 1. do 13. juna 2023. godine, sprovest će audit u mliječnom sektoru Bosne i Hercegovine za procjenu službenih kontrola nad proizvodnjom i sertifikacijom mlijeka i mliječnih proizvoda za ljudsku potrošnju namjenjenu za izvoz u Evropsku uniju.

 

Učesnici audita su predstavnici Kancelarije za veterinarstvo BiH, nadležnih entitetskih ministarstava poljoprivrede, nadležnih inspektorata entiteta, kantonalni i opšinski veterinarski inspektori zaduženi za sprovođenje službenih kontrola u objektima odobrenim za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju, farmeri, kao i predstavnici laboratorija koje vrše kontrolu sirovog mlijeka. U toku audita inspekcijski tim DG SANTE će posjetiti tri objekta za proizvodnju i preradu mlijeka i mliječnih proizvoda.

Cilj audita je provjera veterinarskog sistema Bosne i Hercegovine kod sprovođenja službenih kontrola nad proizvodnjom i sertifikacijom mlijeka i mliječnih proizvoda namjenjenih za ljudsku potrošnju za izvoz u Evropsku uniju, kako bi se ustanovilo da se iste sprovode u skladu sa uslovima jednakim ili ekvivalentnim u Evropskoj uniji. Značaj audita se ogleda u održavanju trenutnog statusa po pitanju izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište Evropske unije.

Audit će se odvijati u dvije faze gdje će u prvoj fazi (1. i 2. Juna 2023. godine) inspekcijski tim DG SANTE održati online sastanke sa predstavnicima Kancelarije za veterinarstvo BiH, nadležnih entitetskih ministarstava poljoprivrede i nadležnih inspektorata entiteta, dok će u drugoj fazi (od 5. do 9. Juna 2023. godine) inspekcijski tim DG SANTE izvršiti procjenu službenih kontrola u objektima odobrenim za izvoz mlijeka, farmama, laboratorijama i nadležnim inspekcijskim tijelima. Završni sastanak inspekcijskog tima sa predstavnicima Kancelarije za veterinarstvo BiH, nadležnih entitetskih ministarstava poljoprivrede i nadležnih inspektorata entiteta održati će se online 13. juna 2023. godine.

 

 

Izvor: ekapija.com