logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Regionalni sastanak predstavnika Infrastrukture kvaliteta

Pomoćnik direktora za ocjenu usklađenosti Goran Tešanović učestvovao je u regionalnom sastanku predstavnika institucija Infrastrukture kvaliteta (QI) država članica Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) koji se održao u Albaniji od 6. do 7. juna 2023. godine

u okviru projekta EU4Business: Podsticanje zajedničkog regionalnog tržišta kroz infrastrukturu kvaliteta i e-trgovinu“. Program su kofinansirali Evropska unija (EU) i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ), a implementirao GIZ, Otvoreni regionalni fond za vanjsku trgovinu (ORF FT).

Cilj sastanka je bio predstavljanje glavnih nalaza procjene o spremnosti institucija Infrastrukture kvaliteta (QI) (mjeriteljstvo, standardizacija, akreditacija, nadzor nad tržištem) u smislu podrške tijela za ocjenjivanje usklađenosti i proizvođača u postupcima ocjenjivanja usklađenosti mašina/proizvoda obuhvaćenih Direktivom o mašinama. Tim međunarodnih eksperata je predstavio nalaze, nedostatke i sličnosti u zakonodavnom okviru, procedurama i praksama institucija QI svih CEFTA strana, uključujući i BiH, kao i preporuke o mjerama za jačanje njihovih kapaciteta za osiguravanje usklađenosti s relevantnim EU zahtjevima i standardima u sektoru mašina/proizvoda koji su obuhvaćeni Direktivom o mašinama. Također, predstavljene su i prakse u primjeni Direktive o mašinama od strane država članica EU.

Na sastanku je razmatran unaprijeđeni koncept regionalne mreže QI između CEFTA strana. Također je predstavljen pristup EU o funkcionisanju QI mreža (QI networks) kao neophodnog alata za unapređenje saradnje, promovisanje, razumijevanje i pružanje smjernica i podrške za njegovu efektivnu implementaciju i međunarodno prihvatanje.

U tom kontekstu, učesnici su imali priliku da razgovaraju o identifikovanim prioritetima i da predlože konkretne mjere izgradnje kapaciteta u skladu sa zaključcima i preporukama iz procjene, kao i njihove potrebe u sektorima električnih proizvoda obuhvaćenih niskonaponskom direktivom, LVD, (2014/35/EU) i direktivom elektromagnetne kompatibilnosti, EMC (2014/30/EU) i proizvoda obuhvaćenih mašinskom direktivom (2006/42/EC) koje će biti osnova za razvoj akcionog plana za jačanje kapaciteta institucija Infrastrukture kvaliteta i priznavanje rezultata za ocjenjivanje usklađenosti industrijskih proizvoda među članicama CEFTA-e, kao i osnova za razvoj zajedničkih projekata.

 

 

Izvor: isbih.gov.ba