logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Novi pravilnik za implementaciju EU standarda u građevini

Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) donijelo je novi Pravilnik o izradi projekta geoloških istraživanja, kako bi se omogućila implementacija usvojenih standarda iz oblasti građevine.

 

Iz MKI su agenciji MINA kazali da je postojeći Pravilnik o izradi projekta geoloških istraživanja donijet davne 1985. godine i da je iskustvo u njegovoj višedecenijskoj primjeni pokazalo da je kao takav bio veoma prihvatljiv i primjenjiv u geološkoj praksi, bez obzira da li se radilo o osnovnim ili detaljnim geološkim istraživanjima.

"Trenutno je u fazi izrade novi Zakon o geološkim istraživanjima i u ovom trenutku krajnje je neizvjesno kada će biti usvojen. Stupanjem na snagu novog Zakona o geološkim istraživanjima, biće neophodno donošenje čitavog niza novih podzakonskih akata, pa će, shodno tome, i ovaj Pravilnik morati biti kompletno prilagođen novim zakonskim rješenjima", objasnili su iz MKI.

Međutim, čekajući da novi Zakon o geoloških istraživanjima bude urađen i usvojen, usaglašavanje zakona iz oblasti građenja sa EU direktivama nametnulo je nužnost izmjene postojećeg Pravilnika, kako bi se omogućila implementacija usvojenih standarda iz oblasti građevine.

"Seizmologija, kao grana geoloških nauka, je važan činilac u oblasti projektovanja i izgradnje građevinskih objekata, i zbog nje je nužna hitna izmjena postojećeg Pravilnika", dodali su iz MKI.

Da bi se suočili sa zemljotresima, njihovim uzrocima i posljedicama, kao i procjenom opasnosti i njihovim djelovanjem na građevinski objekat, Evropska unija (EU) je donijela takozvane Eurokodove, odnosno Eurokod 8.

"Eurokodovi su evropski standardi namijenjeni za proračun konstrukcija u projektovanju zgrada i inženjerskih konstrukcija, kao i drugih radova i proizvoda u građevinarstvu, koji su usaglašeni sa zahtjevima evropske Direktive o građevinskim proizvodima", objasnili su iz MKI.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je kroz set pravilnika o projektovanju konstrukcija, koji se odnose na Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, donijelo Odluku o obaveznoj primjeni Eurokodova od 1. avgusta 2021. godine.

Zbog toga je to bilo potrebno urediti kroz tekuću izmjenu i dopunu postojećeg Pravilnika o izradi projekta geoloških istraživanja, kako bi se stvorili uslovi da se u praksi primijeni usvojeni Eurokod 8.

Kako podsjećaju iz MKI, posljednji zemljotres koji se dogodio na granici Turske sa Sirijom i odnio preko 50.000 žrtava, uz gotovo neprocjenjivu materijalnu štetu, kao i zemljotres u Zagrebu 2020. godine, pokazali su da i uprkos znanjima i kapacitetima nauke, praktična implikacija znanja najčešće izostaje, a najviše zbog nedovoljno regulisanih zakona i propisa.

"Iskustva iz Italije, nakon zemljotresa u Akvili 2009. godine, jasno pokazuju da su gradonačelnici, glavni gradski arhiktekti, projektanti, izvođači radova, članovi komisije za tehnički prijem objekata, vlasnici zgrada, visoki funkcioneri Vlade Italije, osuđeni zatvorskim kaznama za krivična djela ubistva iz nehata i rušenje građevina, te za prouzrokovanje teških tjelesnih povreda i cijeli niz drugih krivičnih djela počinjenih prema nastradalima u zgradama srušenim u zemljotresu", naveli su iz MKI.

Osuđeni su, takođe, i da nadoknade višemilionske naknade štete porodicama nastradalih.

Vrhovni kasacioni sud Italije zaključio je da nije bio "kriv" zemljotres, nego nepravilna gradnja.

Pravilnik je objavljen u Službenom listu početkom jula, a stupio je na snagu osmog dana od objavljivanja.

 

 

Izvor: ekapija.com