logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Sistemom kvaliteta do smanjenja troškova i povećanja profita preduzeća

Uvođenje standarda pomaže u rastu preduzeća, smanjenju troškova i povećanju profita, kao i u nadmetanju sa konkurencijom, ocijenjeno je iz Privredne komore (PKCG), koja je među poketačima i nosiocima promocije i uvođenja sistema kvaliteta.

 

Iz PKCG su agenciji Mina-business kazali da, pored toga, uvođenje standarda povećava kredibilitet preduzeća, imidž i reputaciju, a time i povjerenje kupaca i klijenata.

"Takođe, benefite imaju i potrošači, jer su proizvodi i usluge proizvedeni u skladu sa standardima bezbjedniji, sa efikasnijom kontrolom postignute bezbjednosti proizvoda koji se plasiraju na tržišta", naveli su iz Komore.

PKCG je, shvatajući značaj kvaliteta i standarda za uspješan rad i razvoj za tržišno pozicioniranje privrednih subjekata, u želji da i kroz lični primjer to pokaže i dodatno promoviše, i sama ispunila zahtjeve međunarodnog standarda ISO 9001 i sertifikovala sistem menadžmenta kvalitetom (SMK) još 2007. godine.

U toj instituciji se, kako su rekli, konstantno afirmiše kvalitet i ukazuje na značaj implementacije njegovih standarda šaljući poruku o značaju kvaliteta, a sve u cilju jačanja konkurentnosti na tržištu.

"PKCG je među pokretačima i nosiocima promocije i uvođenja sistema kvaliteta kojim se mijenja slika o ulozi biznisa u jednoj zajednici i donose promjene na tržišnom mozaiku kroz standarde koji u poslovne odluke integrišu principe održivosti", kazali su iz PKCG.

Dijeljenjem svoje ekspertize pomažu, kako su precizirali, crnogorskoj privredi da ovlada sistemom kvaliteta koji je neizostavan dio puta ka uspješnom pozicioniranju domaćih proizvoda i usluga.

"Privredna komora je uključena u projekte podizanja konkurentnosti i spremna je da pomogne svima koji žele da uhvate korak sa razvijenim svijetom u oblasti menadžmenta kvalitetom. Učimo od najboljih, imamo podršku evropskih asocijacija za kvalitet u transferu znanja i praksi, kako bi se crnogorska privreda na vrijeme pripremila za ulazak na tržište koje zahtijeva da se u poslovne odluke ugrade principi održivosti, a briga o biznisu mora ujedno biti briga o ljudima, prirodi i zajednci", rekli su iz PKCG.

Aktivnosti promocije kvaliteta i unapređenje sistema kvaliteta u cilju afirmisanja crnogorske privrede, kao i i primjenu međunarodnih standarda menadžmenta kvaliteta, Privredna komora sprovodi kroz rad Koordinacionog odbora za kvalitet, koji postoji u Privrednoj komori od 2006. godine.

"Ovaj odbor kroz svoj rad objedinjuje sve relevantne subjekte u zajedničkom cilju izgradnje infrastrukture kvaliteta, uključujući reprezentativne kompanija koje su svoje poslovanje uskladile sa međunarodnim standardima sistema menadžmenta, institucije infrastrukture kvaliteta (standardizacija, metrologija, akreditacija), ministarstava (ekonomskog razvoja i turizma i javne uprave), i drugi istaknute crnogorske djelatnike na polju kvaliteta iz akademske zajednice, lokalne samouprave i nevladinog sektora", podsjetili su iz Komore.

Njegove aktivnosti su usmjerene na promociju i unapređenje sistema kvaliteta u Crnoj Gori u cilju afirmisanja crnogorske privrede, iniciranje organizovanja obuka i osposobljavanja iz oblasti menadžmenta: kvalitetom, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbijednosti na radu, bezbjednosti hrane, kao i drugih oblasti od interesa i na inicijativu članica Komore i drugih zainteresovanih strana, kao i širenje svijesti i podsticanje privrednih subjekata i javne uprave na uvođenje standarda kvaliteta i drugih međunarodnih standarda.

Aktivnosti se odnose i na saradnju sa institucijama infrastrukture kvaliteta, promovisanje aktivnosti institucija infrastrukture kvaliteta i uspješnih privrednih subjekata i njihovih iskustava (poboljšanja) kroz primjenu standarda kvaliteta.

"Na operacionalizaciju preporuka o upravljanju sistemom kvaliteta neophodni su konkretni koraci i Privredna komora će kroz aktivnosti koje sprovodi nastaviti da radi na edukaciji i pružanju podrške članicama da adekvatnim uvođenjem standarda trasiraju održiv put razvoja svog poslovanja", rekli su iz PKCG.

Za to su neophodne, kako se zaključuje, javne konsultacije, zajedničko razumijevanje i temeljan rad na donošenju zakonske regulative koja će omogućiti da sistem kvaliteta bude ne samo kopija evropske prakse, već praktično primjenjivi i našim kompanijama prilagođen set propisa koji će uvođenjem standarda kvaliteta trajno podići performanse crnogorske privrede.

 

 

Izvor: ekapija.com