logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Održana obuka: Analiza zahtjeva standarda MEST EN ISO 9001:2016

U organizaciji Instituta za standardizaciju Crne Gore, u srijedu 18. oktobra 2022. godine je održana obuka pod nazivom Analiza zahtjeva standarda MEST EN ISO 9001:2016 i preporuke za njegovu primjenu.

 

Ispred Instituta za standardizaciju Crne Gore predavač na obuci je bio prof. dr Aleksandar Vujović, redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, rukovodilac interdisciplinarnog studijskog programa Kvalitet i standardizacija.

Prof. dr Vujović je sadržaj ove teme predstavio na koncizan i interesantan način i bliže pružio informacije vezane za ISO 9001 sistem. Pored uvodnog dijela u istorijat ISO 9001 sistema, njegove specifičnosti, kao i najznačajnije izmjene u aktuelnoj verziji standarda, predavač je toku obuke učesnicima ukazao na tumačenje zahtjeva standarda sa akcentom na: definisanje konteksta i zainteresovanih strana organizacije, liderstvo, upravljanje rizicima, mjerenje ciljeva i upravljanje promjenama. Posebna pažnja je posvećena segmentima koji se odnose na komunikaciju i svijest.

Kroz konkretne primjere, predstavljeni su neki od načina primjene zahtjeva standarda u realnim uslovima, koje su prednosti njegovog korišćenja i na koji će način učesnici pomoću primjene standarda unaprijediti i olakšati poslovanje u svojim organizacijama.

Obuka je bila namijenjena svim subjektima koji su sertifikovani prema EN ISO 9001:2015, kao i organizacijama koje planiraju da implementiraju sistem menadžmenta kvalitetom u svoje organizacije, a naročito predstavnicima rukovodstva za sistem menadžmenta kvalitetom, predstavnicima rukovodstva za druge sisteme (ISMS, EMS i OHSAS), menadžerima kvaliteta ili drugih sistema menadžmenta, kao i svima koji se bave QMS-om.

Obuci su prisustvovali predstavnici javnog i privatnog sektora iz oblasti kontrole kvaliteta, kao i predstavnici Mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori.

 

 

Izvor: isme.me