logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Sincommerce, Mercator-CG i MPM prve kompanije dobitnice sertifikata Fer sa potrošačem

Sincommerce, Mercator-CG i MPM prve su kompanije u Crnoj Gori dobitnice sertifikata Fer sa potrošačem, koji izdaje Centar za zaštitu potrošača (CEZAP).

 

Serfitikat predstavlja znak od povjerenja, ugleda i zagarantovane dobre prakse u odnosima sa potrošačima.

Na konferenciji za novinare koju je organizovao CEZAP saopšteno je da je Sertifikacioni odbor, nakon detaljnog postupka provjere ispunjenosti kriterijuma, donio odluku da se sertifikat dodijeli tim kompanijama.

Predstavnik CEZAP-a, Željko Tomović, kazao je da su se te kompanije u sertifikacionom procesu istakle svojom poslovnom politikom orjentisanom prema potrošaču i društvenom odgovornošću, ispunjavanjem relevantnih kriterijuma u šest oblasti koje sertifikat obuhvata.

"Sertifikat predstavlja priznanje vašem dugogodišnjem radu i posvećenosti potrošačima, pa se nadam da će i druge kompanije poći sličnim putem, kako bi znak Fer sa potrošačem postavio novi standard koji potrošača vraća u centar potrošačkog društva", dodao je Tomović.

Sertifikat je, u ime kompanije Sincommerce, primio direktor Siniša Ivanović, koji je saopštio da ta firma posluje već 26 godina, te da je u centru tog poslovanja kupac uvijek na prvom mjestu.

Direktorka marketinga u Mercator-CG, Jelena Doderović, rekla je da će ta kompanija nastaviti da osluškuje potrebe potrošača i u budućnosti, kako bi ostali njihov prvi i najbolji izbor.

Marketing menadžerka kompanije MPM, Mira Dubak, istakla je značaj sertifikata za to preduzeće, koje ostaje posvećeno korektnom odnosu prema potrošačima.

Po završetku svečanog dijela, uslijedila je diskusija o oblastima koje sertifikat obuhvata i kriterijumima koje kompanije treba da ispunjavaju, a objašnjen je i sam postupak sertifikacije.

Posebna tema diskusije bili su i mogući modeli podrške i subvencionisanja sertifikacionog procesa, po uzoru na postojeće prakse u zemljama regiona.

Direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Jasna Vujović, saopštila je da se suštinski doprinos sertifikata ogleda u tome da će se prava potrošača više poštovati u Crnoj Gori.

Predstavnici Privredne komore (PKCG) najavili su podršku sertifikatu Fer sa potrošačem, napominjući da postoji još trgovaca koji ispunjavaju potrebne kriterijume.

Sertifikovane kompanije objavljene su u Registru sertifikovanih kompanija, koji će potrošačima biti dostupan online.

Pored toga, znak Fer sa potrošačem biće istaknut i u maloprodajnim objektima tih kompanija, tako da će potrošači lako prepoznati trgovce koji su im posvećeni i kod kojih mogu ostvariti sigurnu kupovinu.

Sertifikat Fer sa potrošačem razvile su članice ConWeb mreže potrošačkih organizacija za jugoistočnu Evropu - Organizacija potrošača Sjeverne Makedonije, Nacionalna organizacija potrošača Srbije i CEZAP, kroz projekat Partnerstvo sa OCD jača povjerenje potrošača, konkurentnost i zaštitu životne sredine.

Projekat je finansirala Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA), a implementirala ga je Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN).

Sertifikat pokriva šest ključnih oblasti za zaštitu potrošača i to zaštitu bezbjednosti i zdravlja potrošača, primjenu poštene poslovne prakse u oglašavanju i zaključivanju ugovora, odnose sa potrošačima i rješavanje žalbi, zaštitu ličnih podataka i privatnosti potrošača, edukaciju i informisanje potrošača i savjesnu i održivu potrošnja.

Ako kompanija ispuni više od polovine kriterijuma za sertifikaciju u svakoj oblasti, dodijeliće joj se sertifikat Fer sa potrošačem, koji će moći da istaknu u prostorijama, kao i na svojim proizvodima, reklamno-promotivnim sadržajima, veb stranici i profilima na društvenim mrežama.

Kompanije time poručuju da pripadaju grupi preduzeća u Crnoj Gori koja se ističu u svom korektnom odnosu prema potrošačima.

"Izdavanje sertifikata doprinijeće povećanju povjerenja potrošača u kompanije, dok će, sa druge strane, preduzeća steći veću vidlјivost i pokazati bolјi odnos prema potrošačima na polјu sagledavanja njihovih problema i rješavanja žalbi posredstvom organizacija potrošača", zaključili su iz CEZAP-a.

 

 

Izvor: ekapija.com