logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Privredna organizacija teško može biti održiva bez efikasnog upravljanja kvalitetom

Pitanja kvaliteta ne odonose se samo na direktnu proizvodnju, već i na zaštitu životne sredine, bezbjednost, informacionu sigurnost i upotrebu tehnologija koje štede resurse, poručila je predsjednica Privredne komore Crne Gore Nina Drakić na okruglom stolu na temu "Upravljanje kvalitetom u Crnoj Gori - raditi pravu stvar".

 

Okruglim stolom koji je organizovala je Privredna komora Crne Gore (PKCG) u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, obilježen je Svjetski dan kvaliteta i Evropska nedjelja kvaliteta. Tom prlikom potpisan je i Sporazum o saradnji Komore i Ministarstva u oblasti upravljanja kvalitetom.

"Potpisanim dokumentom se potvrđuje posvećenost razvoju poslovnog ambijenta i spremnost da se, između ostalog, kroz saradnju nastavi rad na podizanju svijesti i podsticanju privrednih subjekata i javne uprave na uvođenje standarda. Cilj je unapređivanje znanja i vještina zaposlenih u privredi i javnom sektoru, te promovisanje aktivnosti institucija infrastrukture kvaliteta i uspješnih privrednih subjekata i njihovih iskustava odnosno poboljšanja kroz primjenu standarda", saopšteno je iz PKCG.

Predsjednica Privredne komore Nina Drakić istakla je da se pitanja kvaliteta ne odonose samo na direktnu proizvodnju, već i na zaštitu životne sredine, bezbjednost, informacionu sigurnost i upotrebu tehnologija koje štede resurse.

"Korisnici usluga i proizvoda, kao i druge zainteresovane strane zahtijevaju da organizacija radi efektivno i efikasno, što u velikoj mjeri utiče na njenu reputaciju. Kvalitet pomaže biznisu da preuzme odgovornost za uticaj procesa, proizvoda i usluga na ljude i okolinu. Takođe, pomaže fokusiranju na korisnika, predviđanju i ispunjavanju očekivanja potrošača odnosno svih zainteresovanih strana", kazala je Drakić.

Istakla je veliku važnost kvaliteta za Privrednu komoru Crne Gore, podsjetivši da je ova asocijacija ispunila zahtjeve međunarodnog standarda ISO 9001 i sertifikovala sistem menadžmenta kvalitetom, te da je prošla kroz pet ciklusa resertifikacije.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj kazao je da zajedničku misiju predstavlja pružanje usluga kako privrednom sektoru, tako i građanima i građankama Crne Gore.

"U tom pogledu, svaki vid saradnje, koji je u funkciji primjene savremenijih standarda više je nego dobro došao. Na kraju krajeva, vjerujem u timski rad, i vjerujem da svaki tim daje kvalitet više", kazao je ministar Dukaj.

On je istakao da javna uprava predstavlja značajan činilac društvenog sistema, pa i na nivou ličnog života svakog građanina.

"Zato sam danas počastvovan što mogu ispred Ministarstva javne uprave da garantujem da će svaki napor, usmjeren ka unapređivanju kvaliteta života u Crnoj Gori, biti snažno podržan od našeg ministarstva i mene lično. Naravno, tu smo i da unapređujemo i afirmišemo privredni ambijent u Crnoj Gori. Danas, sa Privrednom komorom, utvrđujemo zajednički model saradnje na oblastima koje nas na društvenom planu povezuju i siguran sam da će ovaj model saradnje, proizvesti novi kvalitet, na zadovoljstvo nas ali i cijelog društva", kazao je ministar Dukaj.

Predsjednik Koordinacionog odbora za kvalitet Privredne komore Milan J. Perović kazao je da privredna organizacija koja funkcioniše u ambijentu otvorene konkurencije, bez efektivnog i efikasnog upravljanja kvalitetom teško može biti održiva.

"Koliko je značajan uticaj kvaliteta na razvoj privrede, još značajniji je uticaj privrede na razvoj kvaliteta. Nema kvaliteta bez privrede i privrede bez kvaliteta", kazao je Perović.

Ocjenjuje da se budući koncept privrednog razvoja može posmatrati u kontekstu tehnološkog i razvoja društva (industrija I 4.0 i society 5.0), kao i razvoja kvaliteta koji te procese prati (Q 4.0 i Q 5.0).

"U odnosu na ove svjetske trendove, stanje kvaliteta u Crnoj Gori je dosta daleko, ali je u nekim oblastima, pred samim vratima. To su oblasti zdravlja, turizma i razonode. Za njihovu realizaciju u opsegu od Q 3.0, Q 4.0 i dalje, potrebno je hitno početi pripreme po programima iz najnovijih ISO standarda", rekao je on.

Marija Hajduković, generalna direktorica Direktorata za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu saradnju i IPA projekte smatra da osnovni preduslov za kvalitetnu javnu upravu čini razvoj novih modela primjene digitalizacije u službi građana, uz promjenu kulture i načina rada u javnoj upravi.

"Jasno da smo u veoma izazovnom i prilično kompleksnom procesu koji obuhvata i optimizaciju, povećanja efikasnosti poslovnih procesa i standardizacije, odnosno ujednačavanja poslovnih procesa komparativnih organizacija u javnoj upravi", kazala je Hajduković.

Ona je istakla da se sa problemom velikih administracija i izazovom za brzim transformacijama u javnim službama susreće EU, te je kao zajednički projekat nastao CAF u koji se uključila i Crna Gora. CAF je ujedno alat za samoprocjenu koji zajednički koriste i rukovodioci i zaposleni za analizu i utvrđivanje svojih prednosti i potencijala za poboljšanje.

"Krajnji cilj je postizanje rezultata koji će uticati na unapređenje usluga ka korisnicima, građanima i društvu u cjelini. Ministarstvo je povezalo CAF sa novom petogodišnjom strategijom za reformu javne uprave", navela je Hajduković.

Ćazim Alković, menadžer Opštine Bar, istakao je da je dobro upravljanje kvalitetom promovisanje njegove vrijednosti, podsticanje razvoja i napretka organizacija, te pojedinaca i društva i u cjelini.

"Lokalna samouprava je servis građanima", istakao je Alković i naveo standarde koji su primjenjivi u njenom radu.

Takođe je naglasio da je Bar ušao u proces BFC sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim ambijentom, što se realizuje u okviru projekta čiji je tehnički sekretarijat Privredna komora.

On je tokom skupa govorio o hemijskoj i senzorskoj ocjeni kvaliteta djevičanskih maslinovih ulja, te postupku njegovog dobijanja.

Podsjetimo, Ćazim Alković je i predsjednik Društva maslinara Bar i istaknuti član Koordinacionog odbora za kvalitet Privredne komore.

Svjetski dan kvaliteta obilježava se od 1989. godine u cilju prepoznavanja doprinosa kvaliteta za razvoj i prosperitet društava širom svijeta, ali i za svakodnevni život i poslovanje organizacija. Moto Svjetskog dana kvaliteta za 2022. godinu je "Savjest o kvalitetu-raditi pravu stvar".

Privredna komora Crne Gore već dugi niz godina obilježava Dan kvaliteta kroz isticanje uspješnih dostignuća u primjeni integrisanih sistema menadžmenta u crnogorskim kompanijama, kroz promociju aktivnosti na jačanju infrastrukture kvaliteta u Crnoj Gori, kao i kroz diskusiju o pitanjima od značaja za domaći kvalitet.

 

 

Izvor: ekapija.com