logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Sporazum o saradnji: ISME & CUP

Polazeći od činjenice da Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME), kao dio zvanične infrastrukture kvaliteta u Crnoj Gori, programskim sadržajima na mjerljiv način utiče na unapređenje sveukupnog društvenog pa samim tim i poslovnog ambijenta,

u kontinuitetu je posvećen unapređenju saradnje sa društvenim i privrednim asocijacijama u cilju jačanja svijesti o značaju procesa standardizacije. Sa druge strane, imajući u vidu značaj socijalnog dijaloga za ukupan društveno-ekonomski razvoj, Crnogorsko udruženje poslodavaca (CUP) iskazuje punu spremnost za saradnju sa drugim učesnicima socijalnog dijaloga: sindikatima i predstavnicima države u cilju unapređivanja dijaloga i stvaranja što boljeg društveno-ekonomskog i poslovnog ambijenta.

U tom smislu, u prostorijama Instituta za standardizaciju Crne Gore gdin Zoran Glomazić, direktor ISME i prof. dr Vasilije Kostić, predsjednik CUP potpisali su Sporazum o saradnji između ISME i CUP-a kojim se definišu smjernice za saradnju na polju uspostavljanja odgovarajućih mehanizama za razmjenu informacija i iskustava, ali i za realizuju aktivnosti od obostranog značaja, stremeći kontinuiranom unapređenju društvenog ambijenta za odživ razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori.

„Saradnja između ISME i CUP će se zasnivati na partnerskoj osnovi, međusobnom uvažavanju i poštovanju, transparentnosti, saradnji na zajedničkim projektima koji imaju za cilj podsticanje primjene standarda i njihovu implementaciju u privrednim organizacijama” – izjavio je Zoran Glomazić direktor ISME-a i dodao:

“Cilj je da se naši privredni subjekti koji imaju uslove da se takmiče sa svjetskim, u svijetlu standarda, osposobe za tu borbu. Mjera naše uspješnosti je sposobnost da naš proizvod ili uslugu prodamo na probirljivom i veoma zahtjevnom međunarodnom tržištu. Jedna od neophodnih komponenti na realizaciji tog teškog zadatka je uvođenje pravila, prije svega u našim strateškim kompanijama, koja su međunarodnim konsenzusom donešena tj. uvođenje standarda. Za Crnu Goru je od posebnog značaja uvođenje standarda u strateškim granama privrede jer se time postiže konkurentnost tih kompanija na regionalnom i međunarodnom tržištu”.

O tome šta je motivisalo CUP da uspostavi institucionalnu saradnju sa ISME, predsjednik CUP prof. dr Kostić je istakao sledeće: “Crnogorsko udruženje poslodavaca iskazuje punu spremnost za uspostavljanje saradnje i partnerstva sa svim institucijama sa kojim kroz razmjenu informacija, iskustava i novih saznanja doprinosimo stvaranju što boljeg društveno-ekonomskog i poslovnog ambijenta. Sporazumom o saradnji između CUP-a, udruženja koje ima nepodijeljenu podršku najvećeg dijela privatne privrede u Crnoj Gori (prihodi kompanija članica našeg Udruženja generišu preko 45% GDP Crne Gore) i Instituta za standardizaciju Crne Gore koji je zadužen za razvoj i donošenje crnogorskih standarda, cilj je da se ojačaju aktivnosti posebno u dijelu uključivanja privrede u procese standardizacije koje EU prepoznaje kao preduslove za međunarodne i evropske integracione tokove i kao osnovu za uklanjanje tehničkih barijera u trgovini, tj. obezbjeđivanje slobodnog protoka roba i usluga”.

 

 

Izvor: isme.me