logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Produženo pravo na korišćenje žiga "Dobro iz Crne Gore" pivari Trebjesa

Savjet za dodjelu žiga vizuelnog označavanja crnogorskih proizvoda "Dobro iz Crne Gore", na sjednici održanoj 24. aprila, produžio je pravo korišćenja ovog kolektivnog žiga Industriji piva i sokova Trebjesa, za liniju proizvoda Nikšićko svijetlo pivo.

 

Predsjednica Privredne komore Nina Drakić istakla je da, budući da je riječ o respektiblinoj i poznatoj kompaniji koja je u dvije iteracije koristila žig, nema izazova u produženju prava za korišćenje u narednom periodu, što je i jednoglasno usvojeno, saopšteno je iz Komore.

Članica Tehničkog komiteta za piće prof. dr Radmila Pajović Šćepanović kazala je da je, na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju koja potvrđuje usvajanje standarda i procedura kontrole kvaliteta i bezbjednosti proizvoda, kao i činjenicu osvajanja domaćeg i stranog tržišta, Tehnički komitet za piće saglasan da Industrija piva i sokova Trebjesa iz Nikšića ispunjava potrebne uslove da traženi proizvod Nikšićko svijetlo pivo nastavi da nosi pravo na korišćenje kolektivnog žiga Privredne komore "Dobro iz Crne Gore".

Konstatovano je da u svom poslovanju, matična kompanija Molson Coors grupacija, prisutna na evropskom i svjetskom tržištu, primjenjuje svjetske standarde kvaliteta. Tehnički komitet za piće smatra korisnim da Pivara Trebjesa, na tržištu Crne Gore u što većoj mjeri promoviše pozitivna iskustva MC grupacije u primjeni standarda kvaliteta. Uz to, i da benefite uvođenja i primjene ovih standarda afirmiše kroz nastup na tržištu (npr. ističući na ambalaži ili na web stranici sertifikovane standarde). Članovi komiteta smatraju da je od značaja što kompanija ima implementiran HACCP, kao i da, kako je navedeno u dopunskoj dokumentaciji, posluju po BRC standardu.

Na kraju, predsjednica Drakić informisala je o promotivnim aktivnostima "Dobro iz Crne Gore" u prethodnoj godini, kao i budućim planovima i kampanji Snaga je u nama. Istakla je da u predstojećem periodu treba intenzivirati aktivnosti na promociji kolektivnog žiga i podsticanju kupovine domaćih proizvoda.

 

 

Izvor: ekapija.com