logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

LCA - Life Cycle Assessment - Analiza življenjskega cikla

3ZEN je objavio tekst na temu "LCA - Life Cycle Assessment - Analiza življenjskega cikla".

 

Analiza življenjskega cikla (ali ocena) je metoda ocenjevanje vpliva uporabe in / ali izdelave določenega izdelka ali materiala na okolje. Eden od ciljev ocenjevanja okoljskih bremen, vezanih na proizvod, postopek ali dejavnost, je oceniti oz. predlagati možnost zmanjšanja obremenjevanja okolja z optimizacijo porabe energije in materialov ter izpustov v okolje. Ocena vključuje celoten življenjski cikel izdelka, procesa ali dejavnosti; od pridobivanja in predelave materialov; do proizvodnje, prevozov in distribucije; uporabe, ponovne uporabe, vzdrževanja; recikliranja in ter končno odstranitev.

Naj poudarim, da LCA obravnava le vpliva na okolje zaradi izdelka, ne vključuje pa gospodarske in socialne posledice izdelave in uporabe nekega izdelka.

LCA je torej čim bolj verodostojen poskus ocene vpliva na okolje zaradi uporabe izdelka. Meri vpliv v vseh življenjskih fazah izdelkov, zato LCA pogosto imenujemo tudi oceno izdelka "od zibelke do groba".

Meri vse vhode, kot so uporabljeni materiali in energijo, potrebne za proizvodnjo. In vse izhode, kot so izdelki, stranski proizvodi, emisije (v zrak, vodo in tla) pri izdelavi, uporabi in uničenju izdelka.

 

slika za slo tekst 3zen

 

 

LCA ima štiri splošno sprejete faze:

1) Opredelitev ciljev in področja uporabe…..kaj se želimo naučiti; dodana vrednosti
2) Analiza inventarja (LCI) kaj je vgrajeno v izdelku
3) Ocena vpliva življenjskega cikla (LCIA)…kakšne učinke ima izdelek na okolje
4) Interpretacija razlaga, kaj narejena analiza pomeni

Rezultati LCA se koristno uporabljajo pri razvoju novih in izboljšavah obstoječih izdelkov in storitev, strateškem načrtovanju, oblikovanju javnih politik, marketingu ter ostalih aktivnostih in ciljih podjetja.

Na rezultatih LCA temeljijo deklaracije za okoljske proizvode, prepričljiva komunikacija s kupci in drugimi zunanjimi deležniki, trže diferenciacije ter izračuni stroškov celotnega življenjskega cikla, ki imajo pomemben vpliv na ekonomski vidik trajnostnega razvoja.

Postopek LCA je potrdila organizacija ISO v seriji standardov ISO 14001.

Standardi služijo zgolj kot orodje in pomoč pri razvoju ciljev, ki smo jih postavili. Ne postavljajo pa meril za naše načrte ravnanja z okoljem. Prilagodimo jih posameznim organizacijam z različno
tehnološko razvitostjo in si tako pomagamo pri doseganju različnih ciljev kot so zmanjšanje stroškov energije in materialov, zmanjšanje stroškov odpadkov, zadovoljevanje potreb kupcev, diverzifikacija…

 

Pomembno!

Pred pričetkom projektov LCA za posamezno podjetje se definira cilje projekta, potrebne informacije za proces odločanja, način urejanja podatkov, način prikaza rezultatov, odločitevn kaj bo vsebovano v LCA, definiranje natančnosti rezultatov ter pravil za delo.