logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Etični kodeks poslovne prakse Medtech Europe

O pomenu etičnega kodeksa poslovne prakse Medtech Europe, ki narekuje transparentno delovanje na področju izobraževanj, sponzorstev in donacij v odnosu do zdravstvenega osebja in zdravstvenih institucij na jubilejni szko konferenci v Portorožu.

 

Na 30. Letni konferenca kakovosti Slovenskega združenja za kakovost in odličnost v Portorožu bomo spregovorili tudi o pomembnosti etike in etičnega delovanja na področju sponzorstev, organizacije dogodkov v zdravstvu.

V središču vsebinskega modula, ki ga organizira MedTech Slovenija, Zbornica medicinskih tehnologij in storitev pri Gospodarski zbornici Slovenije, bo Etični kodeks poslovne prakse MedTech Europe. Kodeks definira jasna pravila sodelovanja industrije z zdravstveno stroko, ki so skladna z etičnimi in profesionalnimi standardi. Namen kodeksa je poenotiti sodelovanje industrije medicinskih pripomočkov z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami ter te odnose narediti še bolj pregledne.

V Sloveniji je bil Etični kodeks sprejet leta 2017, s sprejetjem je Slovenija postala ena od 26 evropskih držav, ki si s samoregulacijo prizadevajo k še boljši preglednosti sodelovanja industrije z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami.

Vsi člani Zbornice MedTech Slovenija se s podpisom pristopne izjave o članstvu zavežejo k spoštovanju Etičnega kodeksa MedTech Europe.

Podrobneje se bomo z Etičnim kodeksom seznanili drugi dan konference v Portorožu, v četrtek, 5. maja 2022, v modulu MedTech Slovenija, ki se bo odvijal med 13.15 uri in 14.45 uro.

Več o Etičnem kodeksu si preberite na spletni strani: https://medtechslovenija.gzs.si/vsebina/Podro%C4%8Dja-delovanja/Eti%C4%8Dni-kodeks-in-eti%C4%8Dna-komisija

Etični kodeks poslovne prakse v slovenskem jeziku

 

 

Izvor: szko.si