logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Novi članovi komisija za standarde

Donošenje standarda odvija se kroz rad tehničkih stručnih tela, koja u svojim redovima okupljaju predstavnike svih zainteresovanih strana: privrede, naučnih i obrazovnih ustanova, državnih organa, udruženja i drugih.

 

U sistemu nacionalne standardizacije, SRPS standardi se donose u okviru 163 trenutno aktivne komisije za standarde i srodne dokumente (KS), sa ukupno više od 1.500 članova. Broj članova u jednoj komisiji varira od tri do više od 20, a usaglašavanje njihovih stavova postiže se konsenzusom.

U tekućoj godini je do sada u 15 nacionalnih komisija za standarde učlanjeno 57 novih stručnjaka, predstavnika 30 ustanova i organizacija, dok je jedan postojeći član promenio organizaciju. Od toga, 37 novih stručnjaka radiće na donošenju srpskih standarda u opštim oblastima standardizacije, a njih 20 će učestvovati u elektrotehničkoj standardizaciji. Među njima je 18 doktora nauka i 5 magistara.

Novi članovi komisija su iz 12 privrednih društava, 7 naučno-istraživačkih ustanova, 5 fakulteta,5 državnih organa (od toga, 3 ministarstva), kao i 1 preduzetnik.

Pored donošenja SRPS standarda, članovi komisija mogu biti delegirani za učestvovanje u donošenju evropskih i međunarodnih standarda, odnosno uključivanje u rad odgovarajućih tehničkih komiteta (TC).

Poziv stručnjacima koji žele da dobrovoljno učestvuju u donošenju standarda stalno je otvoren, a spisak svih komisija za standarde možete pronaći ovde.

 

 

Izvor: iss.rs