logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

BFC sertifikat poslovne otvorenosti privlači tri puta više investicija u gradove Balkana

Gradovi širom Balkana uz BFC (Business Friendly Certificate) sertifikate poslovne otvorenosti privlače tri puta više investicija.

 

Podaci govore da gradovi koji su, zahvaljujući podršci Nemačke, prošli složen proces sertifikacije i stvorili partnerstva između privatnog i javnog sektora i dobili sertifikat poslovne otvorenosti privlače tri puta više investicija, saopštila je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Gradovi Zenica, Tuzla, Banja Luka, Veles, Podgorica, Novi Sad i Leskovac samo su neki od gradova kojima su dodeljeni sertifikati poslovne otvorenosti BFC Busines s Friendly Certificate) i ta mreža je uspostavljena uz podršku GIZ i projekta Otvorenog regionalnog fonda - Modernizacija opštinskih usluga.

Uz BFC sertifikate otvaraju se mogućnosti za razvojna partnerstva između privatnog i javnog sektora, a naročito kroz develoPPP.de program.

GIZ podržava angažman privatnih firmi iz regiona kroz develoPPP.de program.

Finansijska sredstva obezbeđuje Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), s ciljem većeg uključivanja privatnog sektora u razvojne inicijative i poslovne mogućnosti.

Kako je navedeno, dobar primer su firme SEKOPAK iz Srbije, EKOPAK iz Bosne i Hercegovine i PAKOMAK iz Severne Makedonije koje su nedavno započele zajednički projekat kako bi omogućile finansijski efikasne lance reciklaže stakla u tim zemljama.

Zajedno sa partnerima iz BFC mreže iz Jugoistočne Evrope, projekat će razviti i testirati opštinske modele za uspostavljanje odgovarajućih sistema prikupljanja otpadnog stakla.

Na osnovu rezultata sačiniće se smernice sa najboljim iskustvima i distribuirati ostalim opštinama u regionu.

 

 

Izvor: ekapija.com