logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Znak usaglašenosti sa srpskim standardima

Znak usaglašenosti predstavlja izjavu proizvođača da je proizvod usaglašen sa svim bitnim zahtevima relevantnih tehničkih propisa u pogledu zdravlja, bezbednosti, zaštite životne sredine i slično. 

 

Pored usaglašenosti sa tehničkim propisima, može se potvrditi i usaglašenost proizvoda sa standardima.

Primena nacionalnog znaka usaglašenosti sa srpskim standardima treba da predstavlja poruku proizvođača i pružalaca usluga o visokom stepenu pouzdanosti, kvalitetu i brizi o potrošačima kao i konkurentnosti na tržištu.

 

Kvalitet na prvom mestu

"Oduvek se trudimo da ispunimo sve zahteve tržišta i da naše poslovanje uskladimo sa standardima zemalja u kojima poslujemo. Upravo iz tog razloga Peštan je prvi koji je dobio pravo na upotrebu nacionalnog znaka usaglašenosti sa srpskim standardima."

U petak, 7. oktobra 2022. Institut za standardizaciju dodelio je kompaniji Peštan pravo na korišćenje znaka usaglašenosti sa srpskim standardom SRPS EN ISO 15874-2:2013 i njegovom izmenom SRPS EN ISO 15874-2:2013/А1:2019 za polipropilenske proizvode (PP-R) cevi.

Na 32 strani ISS biltena možete pročitati intervju sa Miljanom Đorđevićem, direktorom sektora kvaliteta u kompaniji Peštan.

 

 

Izvor: pestan.net