logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Svetski dan metrologije - 20. maj 2023. godine - Merenja podržavaju globalni prehrambeni sistem

Ove godine 20. maj - Svetski dan metrologije, obeležavamo pod sloganom: „Merenja podržavaju globalni prehrambeni sistem“. Ova tema je izabrana zbog sve većih izazova klimatskih promena i globalne distribucije hrane u svetu.

 

20. maj, Svetski dan metrologije, je dan kada se obeležava godišnjica potpisivanja Metarske konvencije iz 1875. godine. Metarska konvencija obezbeđuje osnovu za koherentan sistem merenja širom sveta na kom počivaju naučna otkrića i inovacije, industrijska proizvodnja i međunarodna trgovina, kao i unapređenje kvaliteta života i zaštita životne sredine na globalnom nivou.

Uticaj metrologije na globalni prehrambeni sistem ogleda se, pored ostalog, u sledećem:

  • količina kupljene i prodate hrane meri se njenom masom ili zapreminom. Opseg ovih merenja se kreće od ogromnih količina kojima se trguje na svetskom nivou, do nazivnih količina prethodno upakovanih proizvoda namenjenih krajnjim potrošačima;
  • efikasno skladištenje i pakovanje hrane zavisi od precizno izmerenih vrednosti temperature i vlažnosti okoline za njeno skladištenje;
  • kvalitet i autentičnost hrane utvrđuje se merenjem njenog hemijskog sastava. Ovo uključuje merenja koja garantuju da hrana sadrži navedene vrednosti, npr. proteina koji su naznačeni na etiketi, do merenja njenog izotopskog sastava;
  • bezbednost hrane obezbeđuje se rezultatima merenja prisustva hemijske kontaminacije, kao što su ostaci pesticida i teških metala ili biološke kontaminacije, kao što su mikotoksini.


Svetski dan metrologije prepoznaje i slavi doprinos svih ljudi širom sveta koji rade u međuvladinim i nacionalnim organizacijama na poslovima metrologije za dobrobit svih.

(Preuzeto sa: https://www.dmdm.rs/rs/vesti/svetski-dan-metrologije-20-maj-2023-godine)

Na svečanosti povodom obeležavanja Svetskog dana metrologije učestvovali su i predstavnici Ministarstva privrede. Više o tome možete pročitati ovde.

 

 

Izvor: tehnis.privreda.gov.rs