logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

IEC i ISO rade na veštačkoj inteligenciji - pokriven ceo AI ekosistem

SC 42 je zajednički odbor između IEC-a i ISO-a. Služi kao fokus i predlagač za međunarodni program standardizacije za veštačku inteligenciju (AI - artificial intelligence) ISO/IEC zajedničkog tehničkog komiteta (JTC 1) i pruža smernice JTC 1, IEC i ISO komitetima koji razvijaju aplikacije veštačke inteligencije.