logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Program BFC SEE sertifikacije - Održivi razvoj u funkciji poboljšanja životnog standarda

BFC SEE program predstavlja jedinstvenu inicijativu koja ima za cilj da podrži reformski orijentisane lokalne lidere u stvaranju održivog razvoja i poboljšanja životnog standarda u njihovim zajednicama, kazala je predsjednica Privredne komore Crne Gore (PKCG) Nina Drakić.

 

Kako je saopšteno, u Privrednoj komori održan je Master class - sastanak posvećen Programu BFC SEE sertifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovпim okruženjem, kako bi se donosiocima odluka na Iokalnom пivou približio sam proces, te prezentovale prednosti, postupak i kriterijumi sertifikacije.

"Proces sertifikacije traje 12 mjeseci i počinje obukom tima lokalne samouprave, koji će biti odgovoran za ispunjavanje postavljenih kriterijuma. Nakon toga, slijedi proces evaluacije, u kojem se analizira trenutno stanje u gradu ili opštini. Na osnovu rezultata, rukovodstvo dobija izvještaj sa konkretnim preporukama za unapređenje koje je potrebno primijeniti u određenom periodu", navela je Drakić.

Prema njenim riječima, na kraju procesa, nezavisna verifikaciona komisija procjenjuje da li lokalna samouprava ispunjava uslove za sticanje BFC SEE sertifikata.

"Svaka lokalna samouprava koja želi da bude dio BFC programa, mora imati formiran poslovni savjet, koji će se dominantno sastojati od predstavnika privrede, a koji će raspravljati o svim važnim temama, od budžeta do podsticajnih mjera, sa akcentom na zelenu ekonomiju i digitalizaciju", kazala je Drakić, dodajući da je neophodno da svaka opština ima i strategiju lokalnog razvoja.

Ona je kazala da su u Crnoj Gori, nekoliko lokalnih samouprava, kao što su Podgorica, Tivat, Žabljak, Danilovgrad i Bijelo Polje, već stekle ovaj prestižni sertifikat, te postale jedne od najuspješnijih lokalnih samouprava u regionu kada je riječ o privlačenju investicija i razvoju lokalne privrede.

"Privredna komora, kao nadležni Tehnički sekretarijat za sprovođenje BFC SEE programa u Crnoj Gori, stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije i podršku pri realizaciji samog procesa", poručila je Drakić.

Direktor Sektora za istraživanje i analize u PKCG, Miljan Šestović kazao je da BFC SEE sertifikat donosi mnoge prednosti za lokalne samouprave. Pored prepoznatljivosti u odnosu na druge lokalne samouprave, one takođe dobijaju bolju poziciju na investicionoj mapi jugoistočne Evrope, što povećava šanse za privlačenje investicija. Takođe, sticanje ovog sertifikata pruža lokalnim samoupravama mogućnost učešća u regionalnim projektima koje finansiraju međunarodni donatori, kao i mogućnost razmene znanja sa najuspešnijim lokalnim samoupravama.

"Kriterijumi prate razvojne i prostorne planove i pomažu da se unaprijedi organizacioni kapacitet, efikasnost i nivo opštinskih usluga i predstavljaju neku vrstu podsjetnika o tome kako sve jedna opština treba da razvija sopstvene kapacitete", kazao je on.BFC CEE

Prema njegovim riječima, BFC SEE program se sprovodi od 2007. i dosad je više od 100 gradova i opština prošlo kroz proces sertifikacije, a trenutno 45 lokalnih samouprava posjeduje sertifikat koji predstavlja pečat kvaliteta njihovog poslovnog okruženja.

"Sa prethodnom III edicijom BFC SEE standarda razvijen je svojevrsni IT alat koji omogućava automatizaciju cjelokupnog procesa sertifikacije, a vrijeme potrebno za realizaciju procesa zavisi od lokalne samouprave", kazao je Šestović.

On je takođe istakao da cijena sertifikacije iznosi 5.385 EUR, te da je Komora svojim aktivnim zalaganjem doprinijela da ona bude najniža u odnosu na sve zemlje regiona.

Predsjednik Opštine Žabljak, Radoš Žugić i potpredsjednik Opštine Bijelo Polje, Nermin Bećirović podijelili su dragocjena iskustva stečena tokom procesa sertifikacije, naglašavajući brojne prednosti. Imajući u vidu da su ove dvije opštine prve zavrijedile BFC sertifikat još krajem 2019. godine i početkom 2020, te da je rok važenja od tri godine istekao, na sastanku je iskazano jasno opredjeljenje da se započne proces resertifikacije uz poziv i drugim opštinama da se uključe u ovaj Program.

Istaknuto je da proces sertifikacije predstavlja jedinstvenu priliku za objektivno sagledavanje sopstvenih kapaciteta, što je prvi korak ka unapređenju procesa rada i efikasnosti lokalnih samouprava, od čega korist imaju i privreda i građani.

 

 

Izvor: ekapija.com